Školné

Balet nebo moderna

(Např. 2x balet + 1x moderna = 3x týdně 60 min = 6.000,- Kč)


Cena za jedno pololetí

1x týdně 60 min

4.000,- / 3.500,-* Kč 

2x týdně 60 min

5.000,- / 4.500,-* Kč

3x týdně 60 min

6.000,- / 5.500,-* Kč

4x týdně 60 min

7.000,- / 6.500,-* Kč

5x týdně 60 min

8.000,- / 7.500,- * Kč

* Cena se týká dětí, které navštěvují výuku špiček. Zvýhodněnou cenu za pololetí u baletu/moderny s kombinací špiček lze čerpat pouze v případě, že dítě bude mít alespoň 80% docházku na lekcích špiček za 5 měsíců. Každá lekce špiček je placena samostatně na místě.

Špičky

1x týdně 90 min

Cena za jednu lekci

200,- Kč

Balet pro dospělé

1x týdně 60 min

Cena za jednu lekci

200,- Kč

Víkendová příprava na soutěže/vystoupení


Cena za jeden den

200,- Kč

Cvičení pro maminky s dětmi

1x týdně 60 min

Cena za jedno pololetí

3.500,- Kč

Individuální výuka/příprava na sólo/duet


Cena za jednu lekci

500,- Kč

Roční příspěvek na kostýmy


800 Kč

Informace


SPLATNOST 

SLEVA

ČÍSLO ÚČTUI. pololetí do 20. září  / II. pololetí do 20. února

Druhý sourozenec (s levnějším školným) má 20% slevu na školné

107 109 81 93/0800