Školné

Balet


Cena za jedno pololetí

1x týdně 60 min

3.000,- / 2.500,-* Kč 

2x týdně 60 min

3.800,- / 3.200,-* Kč

3x týdně 60 min

4.300,- / 3.800,-* Kč

4x týdně 60 min

4.800,- / 4.300,-* Kč

5x týdně 60 min

5.200,- / 4.700,-* Kč

* Cena se týká dětí, které navštěvují výuku špiček. Zvýhodněnou cenu za pololetí u baletu s kombinací špiček lze čerpat pouze v případě, že dítě bude mít alespoň 80% docházku na lekcích špiček za 5 měsíců. Každá lekce špiček je placena samostatně na místě.

Špičky

1x týdně 90 min

Cena za jednu lekci

100,- Kč

Moderna

1x týdně 60 min

Cena za jedno pololetí

3.000,-/1.500,-*Kč

* Cena za výuku moderny se týká dětí, které zároveň navštěvují výuku baletu.

Balet pro dospělé

1x týdně 60 min

Cena za jedno pololetí

3.000,- Kč

Contemporary + Graham Tech.

1x týdně 60 min

Cena za jedno pololetí

3.000,-/ 1.500,-*/500,-** Kč

* Cena za výuku Contemporary + Graham Tech. se týká dětí, které zároveň navštěvují výuku baletu nebo moderny.

** Cena za výuku Contemporary + Graham Tech. se týká dětí, které zároveň navštěvují balet i modernou dohromady. 

Př. 1x týdně balet + 1x týdně moderna + 1x týdně Contemporary = 3.000,- Kč + 1.500,- Kč + 500,- Kč = 5.000,- Kč

Víkendová příprava na soutěže


Cena za den

100,- Kč

Cvičení pro maminky s dětmi

1x týdně 60 min

Cena za jedno pololetí

3.000,- Kč

Individuální výuka

1x týdně 60 min

Cena za jednu lekci

500,- Kč

Informace


SPLATNOST 

SLEVA

ČÍSLO ÚČTUI. pololetí do 20. září  / II. pololetí do 20. února

Druhý sourozenec (s levnějším školným) má 20% slevu na školné

107 109 81 93/0800