Organizační řád

V případě, že se zpřísní covidová opatření a pozastaví se přímá výuka na sále, bude zahájena online výuka, která plně nahradí klasickou výuku na sále.

Vrácení školného v poměrné částce lze nárokovat z mimořádných a vážných důvodů (stěhování, dlouhodobá nemoc). Nevztahuje se na dovolenou!

DOPORUČENÝ ÚBOR

Trikot bez rukávů, bílé silonové punčocháče, šifónová zavinovací sukně (starší dívky od 7 let), tylová sukýnka (dívky od 4-6 let), bílé piškoty s našitými gumičkami nebo tkalouny, upravené vlasy utažené do drdůlku (mladší dívky zapletené copánky). Na veřejná představení jsou nutné (pokud to nepředepisuje role) světlé piškoty.

DOCHÁZKA

Žák je povinen docházet na hodinu včas, pozdní příchody nejsou tolerovány vzhledem k narušování výuky.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z DOCHÁZKY

Nepřítomnost dítěte je povinné oznámit lektorce.

PODMÍNKY PŘI ZTRÁTĚ NEBO KRÁDEŽI

V případě ztráty nebo krádeže ARABESKA neručí za odcizené předměty. Nedoporučuje se nosit zejména mobilní telefony, prstýnky, řetízky, hodinky apod.

NÁVŠTĚVY RODIČŮ

V zájmu nerušeného průběhu výuky nemají rodiče v době probíhající lekce volný vstup do sálu. Několikrát do roka jsou pro rodiče pořádány ukázkové hodiny - termín bude včas upřesněn.

ÚČINKOVÁNÍ NA VYSTOUPENÍCH BAL. PŘÍPRAVKY ARABESKY

Pří dobrých výsledcích mohou být žáci (se souhlasem rodičů) zařazeni do veřejných vystoupení, které se konají v Obecním domě ve Smetanově síni, několikrát v měsíci. Děti se pod hlavičkou bal. přípravky ARABESKA mohou také účastnit soutěží, přehlídek nebo různých kulturních akcí.

OCHRANA ZDRAVÍ DÍTĚTE

Během lekce za dítě zodpovídá lektor, který se vyvaruje takových prvků a cviků, které by mohly dítě zdravotně poškodit.

POJIŠTĚNÍ

Doporučuje se pojištění dětí proti úrazu, které musí trvat minimálně po dobu školního roku.